Utopence

PREMIUM

660 g

NAKLADANÉ BRAVČOVÉ KLOBÁSY S CIBUĽOU

Čistá hmotnosť po odkvapkaní: 450 g

Ďalšie produkty