O spoločnosti

NOVOFRUCT SK, s.r.o.

Spoločnosť NOVOFRUCT je jednou z najväčších konzervárenských spoločností na slovenskom trhu.

novofruct-centrala

Významný medzinárodný hráč

Na trhu pôsobíme od roku 1975, a za ten čas sme sa stali významným hráčom na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách, kam dodávame naše výrobky (napr. v Poľsku, Bulharsku, Holandsku, ale aj v Číne, Monglosku a mnohých ďalších krajinách).

novofruct-produkty

Detské výživy

V našom portfóliu v súčasnosti dominujú produkty detskej výživy, určite poznáte značku OVKO, a produkty na báze ovocného pyré napr. pod značkou DayUp.

novofruct-produkty
novofruct-vyroba

Konzervovaná zelenina

Okrem toho sa aj naďalej venujeme výrobe a distribúcii konzervovanej zeleniny a pod značkou NOVOFRUCT nájdete aj veľmi populárne „Utopence“.

“Našim cieľom je poskytnúť slovenským, ale aj zahraničným konzumentom kvalitné potraviny pre každú vekovú skupinu, počnúc tými najmenšími.”

HISTÓRIA

Tradícia

od roku 1975

Tradícia konzervárenskej výroby v meste Nové Zámky siaha až do 19. storočia a spája sa s bohatou tradíciou poľnohospodárskej produkcie a jej následného spracovania.

Samotná konzerváreň bola vybudovaná v roku 1975, kedy bola s rozlohou 22,5ha najväčšou konzervárňou v strednej Európe.

Názov NOVOFRUCT SK, nesie spoločnosť od roku 1980.

Obdobie po Nežnej revolúcii bolo pre spoločnosť nesmierne náročné, no spoločnosti sa podarilo prežiť a obnoviť výrobu.

V súčasnosti sa spoločnosť venuje najmä výrobe a predaju detských výživ a produktov na báze ovocného pyré.

Certifikáty

a ocenenia

Spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o je držiteľom mnohých významných certifikátov a ocenení

Okrem toho dodržiavame prísnu internú Politiku bezpečnosti potravín.

Spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o., je držiteľom certifikátu IFS Food (International Food Standard) v.7. IFS Food Standard je normou GFSI (Global Food Safety Initiative). Dôraz kladie na bezpečnosť potravín, kvalitu procesov a produktov.

HACCP – systém analýzy rizika a stanovených kritických kontrolných bodov. Základný nástroj na predchádzanie rizikám ohrozujúcich bezpečnosť potravín.

NATURALIS SK, EKO poľnohospodárstvo – označuje rastlinné alebo živočíšne produkty vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve. Sú to BIO produkty, ktoré spĺňajú všetky predpisy zákona o EP a výnosu MP SR, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni. Značka je kontrolovaná spoločnosťou NATURALIS SK, ktorá zároveň aj vydáva certifikáty.

SK-BIO-002 – Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ – ide o označenie miesta poľnohospodárskej výroby poľnohopodárskych surovín, z ktorých sa produkt skladá.

Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. získala veterinárne schvaľovacie číslo SK 625 ES pridelené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, čo znamená, že spoločnosť je schválená prevádzkareň na vývoz výrobkov do EÚ.

Významné je i právo využívať logo Značka kvality, ktoré slúži na podporu kvalitných slovenských výrobkov a udeľuje ho Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Superbrands je najuznávanejšou nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek. Titul Superbrands je znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Pečať Superbrands získajú len značky s výnimočnou povesťou