PLMA

Amsterdam – Holandsko
img_a2c2029becbb7eef7fe90d0b26dc45ac_400_300_0_0_crop

Na tejto významnej medzinárodnej výstave ponúkajú spoločnosti svoje výrobné kapacity a prezentujú kvalitu svojich najlepších výrobkov. Výstava je príležitosťou pre malé a stredné podniky ponúknuť svoje výrobky veľkým zákazníkom.

Spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o. predstavila široké portfólio svojich výrobkov. Potenciálni kupujúci prejavili najväčší záujem o dojčenskú výživu v skle a vo vreckách.

Spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o. bola jediným zástupcom konzervárenskej výroby zo Slovenska.

Galéria: